Αίτηση συμμετοχής στο μητρώο παρόχων πιστοποίησης της δράσης “Πιλοτικό πρόγραμμα υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ηλικίας 45 ετών και άνω, με έξι (6) μήνες ανεργίας. Δράση Κατάρτισης”

Στοιχεία φορέα
Διεύθυνση φορέα
Νόμιμος εκπρόσωπος
Διεύθυνση νόμιμου εκπροσώπου
Υπεύθυνος υλοποίησης
Εξεταστικό κέντρο #1
Το μέγεθος του αρχείου ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπτό (5MB).
Το μέγεθος του αρχείου είναι μικρότερο από το ελάχιστο επιτρεπτό (1 bytes).
Διεύθυνση εξεταστικού κέντρου
Αντικείμενο διαπίστευσης #1
Διαπίστευση συστήματος διαδικτυακής εξέτασης
Το μέγεθος του αρχείου ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπτό (5MB).
Το μέγεθος του αρχείου είναι μικρότερο από το ελάχιστο επιτρεπτό (1 bytes).
Αντικείμενο διαπίστευσης #1
Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά
Το μέγεθος του αρχείου ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπτό (5MB).
Το μέγεθος του αρχείου είναι μικρότερο από το ελάχιστο επιτρεπτό (1 bytes).
Το μέγεθος του αρχείου ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπτό (5MB).
Το μέγεθος του αρχείου είναι μικρότερο από το ελάχιστο επιτρεπτό (1 bytes).
Το μέγεθος του αρχείου ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπτό (5MB).
Το μέγεθος του αρχείου είναι μικρότερο από το ελάχιστο επιτρεπτό (1 bytes).
Το μέγεθος του αρχείου ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπτό (5MB).
Το μέγεθος του αρχείου είναι μικρότερο από το ελάχιστο επιτρεπτό (1 bytes).
Σύνδεση χρήστη

Αν υποβάλλατε ήδη αίτηση και ενεργοποιήσατε το λογαριασμό σας, πατήστε εδώ για να συνδεθείτε:

Σύνδεση υπεύθυνου υλοποίησης παρόχου πιστοποίησης